W dniach 29 czerwca - 1 lipca na terenach wystawowych  w Sitnie odbyła się XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Patronat Honorowy nad Wystawą objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Lubelski oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Patronat medialny sprawowali: Telewizja Polska Lublin, Polskie Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, Dziennik Wschodni,  Kronika Tygodnia, Kurier Lubelski, Portal NaszeMiasto, AGROBIZNES-Lubelski Magazyn Rolniczy oraz Gazeta Miasta.

Do Sitna  przyjechało 359 firm z całej Polski. Byli to: producenci maszyn i urządzeń rolniczych, dystrybutorzy nawozów, pasz, środków ochrony roślin, ogrodnicy, instytucje związane z rolnictwem oraz firmy handlowe.

Tradycyjnie w sobotę spotkali się pszczelarze i wysłuchali wykładu Mariusza Chałuchy - „Gospodarka pasieczna ze szczególnym uwzględnieniem wychowu i wymiany matek pszczelich” oraz Marka Siuciaka - "Innowacyjność w rolnictwie - działanie Współpraca w ramach PROW 2014-2020”.

Najważniejszym punktem całej imprezy była Wystawa Zwierząt Hodowlanych, podczas której 151 hodowców zaprezentowało swoje najlepsze okazy. W piątek i sobotę wystawiane zwierzęta zostały poddane ocenie, a wieczorem wszyscy hodowcy otrzymali stosowne dyplomy za prezentację. Podczas sobotniej uroczystości nagrody odebrali również laureaci konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Oto zwycięzcy konkursu etapu regionalnego:

 

I miejsce         gospodarstwo Państwa Marii i Andrzeja Kryń z miejscowości Babice z gminy Obsza w powiecie biłgorajskim.

II miejsce       gospodarstwo Państwa Anny i Leszka Gałka z miejscowości gminnej Obsza w powiecie biłgorajskim.

III miejsce      gospodarstwo Państwa Bogusławy i Wiesława Gryn z miejscowości Rogów w gminie Grabowiec w powiecie zamojskim.

 

Trzeci dzień wystawy rozpoczął się mszą świętą, po której oficjalnego powitania wszystkich gości dokonał Sławomir Plis - Dyrektor LODR w Końskowoli. Po okolicznościowych wystąpieniach senatora Jerzego Chróscikowskiego, posła Teresy Hałas, posła Jarosława Sachajko i pozostałych gości nastąpiło wręczenie okolicznościowych podziękowań dla:

JM Rektora UP w Lublinie prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka dr honoris causa MULTI,

JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Szymona Szymonowica w Zamościu Dr hab Andrzeja Samborskiego,

Krzysztofa Gałaszkiewicza Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR,

Teresy Wyłupek Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie oraz

Marcina Wojewody Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaki honorowej Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa”. Odznaczenia otrzymali rolnicy: Krzysztof  Badaszek z Żukowa Kolonii, Tomasz Czajka z Hoszni Ordynackiej, Robert Marczuk z Kol. Sitno, Artur Skorek ze Stryjna Drugiego oraz doradcy: Leszek Jaremek i Roman Wardach.

Następnie zebrani  zostali poprowadzeni przez Orkiestrę Dętą w uroczystym korowodzie na plac główny, gdzie zaprezentowano czempiony.  Hodowcy najpiękniejszych zwierząt odebrali puchary i nagrody od sponsorów.

 

Wystawa Bydła Mlecznego

Głównym organizatorem wystawy bydła mlecznego była Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Oddział w Lublinie. Ekspozycja bydła mlecznego została tradycyjnie dofinansowana z Funduszu Promocji Mleka. Hodowcy zaprezentowali 56 sztuk  krów i jałówek w ośmiu grupach. Były to zwierzęta ras: polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i białogrzbietej. Komisji oceny przewodniczył rektor Uniwersytetu Przyrodniczego- prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk Doctor Honoris Causa MULTI. Sędzią głównym był Piotr Kowol, któremu asystowali Janusz Tercjak oraz  Agata Trojanowska, wszyscy z PFHBiPM. Ocena bydła mlecznego to bardzo interesujący element wystawy. Sędzia w szczegółowy sposób omawiał każdą grupę ocenianych zwierząt oraz każdą ocenianą sztukę, uzasadniając dlaczego uplasowała się na tym a nie na innym miejscu. W  trakcie oceny na ringu wybrano i udekorowano 8 czempionów i 15 wiceczempionów.  Superczempionem została krowa nr 53 rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej Agnieszki i Marka Maziarczyków z Wierzby, a drugim  superczempionem jałowica tej samej nr kat. 29 z AGROMARINY sp. z o.o z Kulczyna.

Po raz dwunasty mogliśmy podziwiać dzieci w konkursie oprowadzania cieliczek. Tradycyjnie już, w czasie pokazu, zapełniły się trybuny, trudno było przedostać się do obleganego ringu, Widowiskowy pokaz został przeprowadzony przez Adama Budzyńskiego dyrektora SHiUZ Oddział w Zamościu, który ufundował także nagrody. Sponsorami tego konkursu były spółdzielnie mleczarskie, PFHBiPM, SHiUZ,  Starostwo Powiatowe w Zamościu oraz firma Blattin, AGROPROFIL i LODR.

 

Ekspozycja bydła mięsnego

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, a przede wszystkim zrzeszeni w nim hodowcy zaprezentowali  dorobek hodowlany w rasach Limousine i Hereford. Oceny dokonał sędzia Marian Stachyra, któremu asystowała Ewelina Udziela. Spośród 14 sztuk bydła mięsnego wybrano 4 czempiony i dwa wiceczempiony (szczegóły w tabeli), a superczempionem została jałowica niecielna rasy Limousine Krzysztofa Żywota z Wólki Czernięcińskiej.

Wybór najlepszych zwierząt podczas wystaw to także element pracy hodowlanej prowadzącej do doskonalenia populacji bydła ras mięsnych w Polsce.

Przy organizacji ekspozycji  korzystano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, który pokrył koszt pobytu hodowców i dostarczenia zwierząt na wystawę. Dzięki środkom z ww. funduszu zwiedzający przez  dwa dni mieli możliwość degustacji wołowiny kulinarnej w różnych postaciach oraz korzystania z porad. Centralnie położone stoisko Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

 

Owce i kozy

Wystawa owiec i kóz została przygotowana przez Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz. Zaprezentowano zwiedzającym owce następujących ras: polska owca nizinna w typie uhruskim, merynos polski, czarnogłówka, a także linie syntetyczne BCP i SCP.  Prezentowane zwierzęta pokazywały tendencję w hodowli owiec na terenie Lubelszczyzny. Użytkowość tych zwierząt ukierunkowana jest na produkcję jagniąt mięsnych. W owczarniach hodowców -wystawców uzyskuje się bardzo wysokie wskaźniki plenności owiec i odchowu jagniąt. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się kozy.

Sędzią głównym był prof. dr hab. Tomasz Maria Gruszecki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Pozostali sędziowie to:  Henryk Szczerbicki oraz Kazimierz Szyszko z Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Lublinie. Komisja sędziowska dokonała wyboru  10 czempionów oraz 1 wiceczempiona (wykaz w tabeli). Po ocenie hodowcy i zainteresowani uczestniczyli w seminarium „Szanse rozwoju owczarstwa w regionie lubelskim” prowadzonym przez prof. dr hab. Tomasz M. Gruszeckiego i  inż. Henryk Szczerbickiego.

 

Wystawa koni

Konie zaprezentowane na wystawie zostały wytypowane przez Lubelski Związek Hodowców Koni. Komisja oceny koni pracowała pod przewodnictwem prof. dr hab. Ryszarda Kolstrunga prof. nadzw UP, a jej członkami byli Katarzyna Milbrat z LZHK i Jan Płocica z OZHK Rzeszów. Zaprezentowano i oceniono 23 konie rasy: małopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, polski koń zimnokrwisty, konik polski, polski kuc szetlandzki i kuc feliński. U wszystkich koni oceniano typ, pokrój, stęp, kłus, a także kondycję i przygotowanie konia do wystawy. Czempionem klaczy  rasy małopolskiej została klacz ASHANTI hodowli Aleksandra Łoja z Czołek.   Czempionat w rasie kuc wygrała GALERIA, hodowcą i właścicielem klaczy jest Wincenty Śledzicki z Niedrzwicy Dużej.  
Z okazji Jubileuszu  prof. dr hab. Ryszard Kolstrung prof. nadzw UP wygłosił wykład  „45 lat kuca Felińskiego” Prawie pół wieku temu, Ewald Sasimowski, nieżyjący już profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, postanowił wyhodować polską rasę kuców, które mogłyby pracować w zaprzęgu i być użytkowane w sporcie jeździeckim. Jako miejsce powstania tej nowej rasy wybrał stajnię Rolniczego Zakładu Doświadczanego na podlubelskim Felinie. Przodkami nowej rasy były kuce walijskie, szetlandzkie a także koniki polskie. Po kilku latach stajnia na Felinie nie mogła już pomieścić sporego stada koni, dlatego też oddawano konie w depozyt. Rolnicy rozmnażali je, a urodzone u nich źrebięta stawały się ich własnością. Ten pomysł spowodował szybki wzrost liczby tych koni w terenie. Obecnie kuce felińske są znane w całym kraju. Są również dość popularne w graniczących z Polską wschodnich landach Niemiec.

 

Komisje i sędziowie reprezentujący środowiska naukowe i hodowlane z całego kraju przyznali następujące tytuły: 

L.p.

Wyszczególnienie

Czempionaty

Wiceczempionaty

Bydło mleczne

1

Krowy PHF odmiana czarno-biała w I laktacji   

Adam Kulikowski - Krzymoszyce

I-Agromarina - Kulczyn Kolonia

II-Agromarina - Kulczyn Kolonia

2

Krowy PHF odmiana czarno-biała  w II laktacji

Marcin Frączek – Okrzeja Kol.

I - Marek Pikulski - Ksawerynów

II - Kazimierz Filip - Ernesynów

3

Krowy PHF odmiana czarno-biała w III i dalszych laktacjach

SUPERCZEMPION Marek Maziarczyk - Wierzba

I - Marcin Kulikowski - Kosuty

II - Tomasz Pietrzak – Radoryż Kościelny

4

Krowy rasy białogrzbietej

Sławomir Włodarczyk - Gołąb

Sławomir Włodarczyk  -Gołąb

5

Jałowice  PHF odmiana czarno-biała w wieku 12-13 m-cy

Agromarina - Kulczyn Kolonia

I – Kamil Olszak - Drążgów

II- Agromarina - Kulczyn Kolonia

6

Jałowice PHF odmiana czarno-biała w wieku 14-15 m-cy

Katarzyna Głodek - Kurzelaty

I - Mariusz Mateńko - Fiukówka

II - Marek Pikulski - Ksawerynów

7

Jałowice PHF odmiana czarno-biała w wieku 16-17 m-cy

Katarzyna Głodek - Kurzelaty

I - Kamil Olszak - Drążgów

II- Joanna Pikulska - Ksawerynów

8

Jałowice PHF odmiana czarno-biała w wieku 18-21 m-cy

SUPERCZEMPION

Agromarina - Kulczyn Kolonia

I - Katarzyna Głodek - Kurzelaty

II - Mariusz Mateńko - Fiukówka

Bydło mięsne

1

Buhaje młode  do 24 m-cy rasy limousine

Jacek Rychlik - Kąkolewnica

Jacek Rychlik - Kąkolewnica

2

Krowy z cielętami rasy Hereford

Małgorzata Szyszko – Góry Kolonia

 

3

Jałowice  niecielne rasy Limousine w wieku do 24 m-cy

Krzysztof Żywot – Wólka Czernięcińska

SUPERCZEMPION

Robert Koszel - Bukowina

4

Jałowice  niecielne rasy Hereford

Konrad Burak – Strzelce Kolonia

 

Konie

1

Rasa małopolska

Aleksander Łój – Czołki za klacz ASHANTI

I - Aleksander Sokołowski - Sitno Kol. - SZIWA-

II - Anna Fornek – Kawęczyn Kolonia za klacz WIRETA

2

Rasa kuc feliński

Wincenty Śledzicki – Niedrzwica Duża za klacz GALERIA

I - Bartłomiej Skiba –Borzechów za klacz GLOKSYNIA

II - Wojciech Kniaziuk - Snopków – klacz Rewia

Owce

1

Przystępki rasy polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej

UP w Lublinie Dydaktyczno-Badawcza Stacja Doświadczalna Małych Przeżuwaczy w Bezku

 

2

Jarlice rasy polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej

Aleksandra Domina - Chomęciska Małe

 

3

Tryki rasy polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej

Aleksandra Domina - Chomęciska Małe

 

4

Jarlice rasy merynos polski

Karol Mielniczuk - Zagroda

 

5

Tryk  rasy merynos polski

Karol Mielniczuk - Zagroda

 

6

Tryk rasy  czarnogłówka

Jerzy Tymecki -  Góra Grabowiec

 

7

Przystępka rasy czarnogłówka

Jerzy Tymecki - Góra Grabowiec

 

8

Jarlica  rasy  czarnogłówka

Jerzy Tymecki - Góra Grabowiec

 

9

Przystępka  linii syntetycznej BCP

Stefanek Krzysztof - Puławy

UP w Lublinie Dydaktyczno-Badawcza Stacja Doświadczalna Małych Przeżuwaczy w Bezku

10

Przystępka  linii syntetycznej SCP

UP w Lublinie Dydaktyczno-Badawcza Stacja Doświadczalna Małych Przeżuwaczy w Bezku

 

 

Wystawa królików

Sędziowie: Krzysztof Wróbel, Ireneusz Widomski,  Brunon Bluszcz ocenili 122 króliki w 20 rasach i przyznali 9 czempionatów oraz 12 wiceczempionatów. Szczegółowy wykaz w tabeli.

 

Rasa królików

Czempionat

Wiceczempionat

1

Belgijski Olbrzym Biały

 

Jan Sroka  - Wola Zarzycka

2

Belgijski Olbrzym Szary

Jan Sroka  - Wola Zarzycka

Sylwester Grudysz  - Brzóza Królewska

Marian Jasiński -Pulczynów

Belgijski Olbrzym Czarny

 

Daniel Bałabuch - Chełm

4

Olbrzym Srokacz Czarny

Krystian Leniart  - Stare Miasto

Krystian Leniart  - Stare Miasto

5

Nowozelandzki Biały

Marian Jasiński -Pulczynów

Tomasz Palka – Kolonia Sól

6

Nowozelandzki Czerwony

Adrian Soleniec  - Skowieszyn

Adrian Soleniec  - Skowieszyn

7

Wiedeński Niebieski

Daniel Bałabuch - Chełm

Daniel Bałabuch - Chełm

8

Wiedeński Szary

Weronika Wołoszyn - Zawadka

Weronika Wołoszyn - Zawadka

9

Wiedeński Czarny

Wojciech Nakonieczny  - Wola Przybysławska

 

10

Kalifornijski Czarny

Łukasz Strug  - Tomaszowice

 

11

Rex Czerwony

 

Daniel Bałabuch- Chełm

12

Termondzki Biały

 

Jerzy Surmacz - Zawadka

13

Karzełek Hawana

Daniel Bałabuch- Chełm

Daniel Bałabuch- Chełm

 

Wystawa gołębi rasowych i drobiu ozdobnego przygotowana została przez dwa stowarzyszenia: Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, świętujące w tym roku Jubileusz XX-lecia oraz Lubelskie Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza.

Gołębie z Zamojskiego Stowarzyszenia oceniali: Janusz Rak, Jerzy Kardasz i Sławomir Madej, natomiast drób ozdobny Marek Gersztyn.

Czempionem Wystawy - „Zwycięzcą w rasie gołębi” został Gołąb Zamojski Zbigniewa Krawczyk z Tomaszowa Lubelskiego.

Tytuły „Zwycięzca w rasie gołębi” otrzymali:

1.Krzysztof  Niedzielski- w rasie gołębi jedwabista i zakonniczka niemiecka

2. Michał Burda-w rasie gołębi Chiński gołąb

3. Mariusz Buczek -w rasie gołębi Roztoczański wysokolotny

4.Tomasz Mardal – w rasie gołębi Zamojski Krótkodzioby i Felegyhazer

5. Andrzej Burda-w rasie pawik

6. Edward Wasil- w rasie Mewka Orientalna

7. Sławomir Karpiuk –w rasie gołębi Mikołajewski

8. Sławomir Madej -w rasie Orlik Polski

Tytuł „Zwycięzca w rasie drobiu ozdobnego” przypadł Krzysztofowi Niedzielskiemu- w rasie drobiu ozdobnego Jedwabista

 

Lubelskie Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza zgłosiło komisję oceniającą  drób ozdobny w składzie: Dariusz Turski i Janusz Oleksak oraz gołębie w składzie: Ryszard Kot i Stanisław Gryba.

Sędziowie przyznali tytuł „Zwycięzca wystawy w kategorii drób ozdobny” następującym hodowcom:

I miejsce - Joanna i Ryszard Klamer

II miejsce - Mirosław Urban

III miejsce - Michał Pietraś

IV miejsce - Janusz Oleksak

V miejsce - Konrad Żygaluk

 

Sędziowie przyznali także tytuł „Zwycięzca wystawy w kategorii  w rasie gołębi rasowych”

I miejsce - Adam Korniluk

II miejsce - Mirosław Urban

III miejsce - Ryszard Torbiczuk 

IV miejsce - Piotr Kardasz

V miejsce - Jerzy Kardasz

Wystawa kanarków

Do hodowców drobiu ozdobnego i gołębi rasowych dołączyli w ostatnich latach także hodowcy ptaków egzotycznych. Były one oceniane w 6 kategoriach przez sędziego Adama Wilczewskiego.     

1

I miejsce  i tytuł Mistrza w klasie kanarki kolorowe o ubarwieniu lipochromowym

Rawski Grzegorz

2

I miejsce i tytuł Mistrza w klasie kanarki kolorowe o ubarwieniu melaninowym

Stec Tomasz

3

I miejsce i tytuł Mistrza w klasie kanarki kształtne

Krzysztof Murzyn

4

I miejsce i tytuł Mistrza w klasie mała egzotyka

Krzysztof Murzyn

5

I miejsce i tytuł Mistrza w klasie duża egzotyka-papugi

Dziwura Sylwester

6

I miejsce w kategorii Najlepszy ptak wystawy podczas

Krzysztof Murzyn

 

Poza oceną zwiedzający mogli zobaczyć także stadka kur zielononóżek, Polbar i przepiórek dostarczone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz kury MESSA wystawione przez Ośrodek Hodowli Zarodowej o tej samej nazwie. Atrakcją tej edycji wystawy były  alpaki zaprezentowane przez Zofię i Mariusza Kosibowiczów ze Stowarzyszenia Hodowców Alpak i Lam.

Wystawa odbywa na terenach wystawowych  w Sitnie, ale na jej sukces pracowało wiele instytucji związanych z hodowlą zwierząt takich jak: Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Oddział w Zamościu, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Oddział w Lublinie, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Lubelski Związek Hodowców Koni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lubelski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka,  Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Lublinie, Lubelski Związek Hodowców Królików, Lubelskie Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza, Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego oraz Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych.

Szczególne wyrazy uznania należą się  hodowcom, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie i dostarczenie zwierząt na wystawę. Zdobywcom czempionatów, a także wszystkim wystawcom gratulujemy  wybitnych rezultatów pracy. Pamiętajmy, że samo wytypowanie zwierząt na wystawę to już podstawa do dumy z osiągnięć hodowlanych.

Komisarz Wystawy

Dr Grażyna Różycka