Tradycyjnie Dni Otwartych Drzwi na polu doświadczalno-wdrożeniowym w Pożogu II cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród rolników z terenu woj. lubelskiego. W tym roku zaprezentowano kolekcje odmian podstawowych gatunków roślin rolniczych: zbóż ozimych i jarych, okopowych, bobowatych, przemysłowych i pastewnych. Rolnicy odwiedzający pole doświadczalne mieli okazję porównać rozwój wielu nowych odmian roślin krajowych i zagranicznych firm nasiennych.

Prezentowane były także doświadczenia ścisłe ze zbożami i okopowymi, które są prowadzone w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Ponadto można było porównać min. wpływ przedplonu (strączkowe, zboża) oraz systemu uprawy (uprawa tradycyjna, uprawa bezorkowa) na wzrost i rozwój pszenicy ozimej, porównać różne technologie skracające w rzepaku ozimym oraz ocenić wpływ systemu nawożenia azotem na wzrost i rozwój soi. We współpracy z firmą  „F.H.U. ACTRA” z Leżajska zorganizowany został pokaz wykorzystania dronów do zwalczania omacnicy prosowianki w kukurydzy oraz prezentacja innowacyjnej metody analizy gleby przy użyciu skanera glebowego.

Dronem w omacnicę

Drony to nie tylko wszechstronne maszyny latające wykorzystywane do fotografii i filmowania. Okazuje się, że za ich pomocą można również walczyć z groźnymi szkodnikami. Przykładem tego może być zastosowanie drona do introdukcji biopreparatów z kruszynkiem w walce z omacnicą prosowianką – jednym z groźniejszych szkodników kukurydzy. Dron lecąc nisko nad łanem kukurydzy pozwala na precyzyjne rozmieszczenie biopreparatów, które mają postać kulek. Biopreparaty z kruszynkiem na plantacjach kukurydzy można wykładać również ręcznie, jednak w ciągu sezonu konieczna jest jedna lub dwie introdukcje. Natomiast zastosowanie dronów w tym celu znacznie skraca czas przeprowadzenia introdukcji na polach o większym areale.

Przyszłość w rolnictwie – skanery glebowe

Rolnictwo idzie coraz szybciej do przodu, a za nim wszystkie udogodnienia w celu poprawy jakości plonów. Analiza glebowa również się szybko rozwija i dzięki skanerom glebowym można w krótkim czasie na polu u rolnika sprawdzić zawartość podstawowych składników w  glebie. Szybka analizę gleby można wykonać dzięki skanerowi spektrometrycznemu, za pomocą którego mamy następujące wyniki już po 10 minutach :

– Odczyn pH
– Zawartość azotu
– Zawartość potasu
– Zawartość fosforu
– Zawartość materii organicznej
– Przewodność elektryczna
– Temperatura gleby

Zainteresowanie tą metodą na polu Doświadczalno-Wdrożeniowym w Pożogu w czasie Dni Otwartych Drzwi LODR w Końskowoli było duże. Rolnicy przychodzili z własnymi próbami ziemi do sprawdzenia.

Edyta Baca

Mariusz Kupisz