Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa przeprowadził szkolenie praktyczne dla pracowników  LODR i samorządowców pt. „Skutki suszy w uprawach rolniczych i sadowniczych”. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z objawami i skutkami suszy w najważniejszych uprawach rolniczych i sadowniczych. Na jakie cechy roślin i ich agrotechnikę zwrócić uwagę przy szacowaniu strat w uprawach.

Przedstawiliśmy również swoje uwagi jak łagodzić skutki lub przeciwdziałać spadkowi plonowania, które powoduje wysoka temperatura i brak opadów. Spotkanie odbyło się 29 czerwca na naszych obiektach doświadczalno- wdrożeniowych (na polu w Pożogu i sadzie LODR).

Obiekty te stanowią doskonałą bazę dydaktyczną do takich działań, ponieważ możemy w jednym miejscu obserwować skutki suszy lub innych zdarzeń niemal wszystkich najważniejszych upraw w naszym regionie. Szkolenie poprowadzili nasi specjaliści z zakresu zbóż i rzepaku, roślin bobowatych, okopowych, kukurydzy, użytków zielonych oraz sadownictwa i warzywnictwa.

Funkcjonujące i powoływane Komisje szacujące straty spowodowane przez suszę mogą je szacować tylko na terenach gdzie wystąpiło to zjawisko - zgodnie z danymi IUNG PIB w Puławach, który określa wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego. Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - „W przypadku gdy dla danej rośliny, w tym łąk i pastwisk  nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można  szacować, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie  suszy w uprawach o podobnych wymaganiach wodnych”. Ponadto - „W przypadku gospodarstw rolnych prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą w protokole należy zawrzeć informację o kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód np. koszty związane z zakupem pasz”.

 

Dariusz Krzywiec