24 czerwca Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli organizował Dzień Otwartych Drzwi. Tradycyjnie świętowanie rozpoczęło się Mszą Św. sprawowaną w intencji pracowników LODR w Końskowoli i rolników. Po Mszy jej uczestnicy przeszli korowodem prowadzeni przez Orkiestrę Dętą z Końskowoli z Kościoła na Plac Wystawowy gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, doradcy i rolnicy. Uroczystego otwarcia Dnia Otwartych Drzwi dokonał Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, a zarazem gospodarz przedsięwzięcia – Sławomir Plis.

Dyrektor LODR w swoim wystąpieniu odniósł się do wyzwań, jakie stawia przed doradcami współpraca z rolnikami. Rolnictwo jako specyficzna branża produkcji cały czas potrzebuje  wsparcia i doradcy powinni być gotowi pomagać w podejmowaniu decyzji, w prowadzeniu i rozwijaniu gospodarstw. Lubelszczyzna, jak i cały kraj potrzebuje ludzi, którzy będą na wsi żyć i na wsi pracować. Następnie głos zabrali: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz, Dyrektor OR ARiMR w Lublinie Krzysztof Gałaszkiewicz oraz z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Wojciech Lewczuk. Wręczono również  odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” rolnikom i doradcom,  nadawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla osób działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Odbyło się podsumowanie konkursów współorganizowanych przez LODR. Nagrody i wyróżnienia wręczono laureatom konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - 2018” , którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Uhonorowano także gospodarstwa wytypowane przez doradców LODR, które zwyciężyły w Ogólnopolskim Konkursie „Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2017 r.”, a także rolnika Pioniera Ekologicznego prekursora rolnictwa ekologicznego na Lubelszczyźnie. Rozstrzygnięto konkurs na „Najlepszy produkt ekologiczny”. Wręczono puchary w konkursie oceny królików, w dwóch kategoriach „Czempion w rasach dużych” i „Czempion w rasach średnich i małych”. Wręczono również nagrody dla hodowców bydła mlecznego z poszczególnych powiatów województwa lubelskiego za najwyższą wydajność mleczną w 2017 r. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Wystąpili: Zespół Śpiewaczy przy Kole Gospodyń Wiejskich w Przybysławicach, kapela „Sami Swoi” z Rejowca i grupa folklorystyczna „OSA” z Lublina. Gwiazdą imprezy był zespół PAPA D.

Podczas Dnia Otwartych Drzwi na odwiedzających czekało mnóstwo atrakcji. Jak co roku, doradcy LODR przygotowali stoiska informacyjno-promocyjne LODR, gdzie udzielano fachowych porad z zakresu technologii produkcji, ekonomiki, ekologii i przedsiębiorczości. Prowadzono warsztaty z carvingu, prezentowano zagrody edukacyjne. Na polu doświadczalno-wdrożeniowym w Pożogu II rolnicy mieli możliwość obejrzenia kolekcji prawie 200 odmian roślin uprawnych, odbywały się Agropokazy. W pasiecie hodowlanej wszyscy miłośnicy pszczelarstwa mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów. Jak zwykle imprezie towarzyszyła wystawa zwierząt hodowlanych, maszyn rolniczych oraz kiermasze.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi -  Krzysztof Jurgiel, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Krzysztof Michałkiewicz oraz Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek.