W dniach 12-14 czerwca 2018 r. w EVITA Hotel &Spa w Tleniu (województwo kujawsko-pomorskie) odbył się I Ogólnopolski Kongres Gospodarstw Opiekuńczych pn.: „Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, organizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Projekt realizowany był w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020.

Z zaproszenia skorzystało ponad 100 osób z całej Polski – przedstawicieli różnych środowisk: rolników, doradców rolniczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli instytucji pomocy społecznej, których ścisła współpraca jest bardzo ważna na drodze budowania koncepcji usług opiekuńczych na obszarach wiejskich. Gośćmi kongresu byli także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju, którzy w swoich wystąpieniach wskazali na miejsce gospodarstw opiekuńczych w polityce rządu.

Celem Kongresu była możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy na przykładzie istniejących już gospodarstw opiekuńczych w Polsce i za granicą. O opiece nad osobami niesamodzielnymi w gospodarstwach opiekuńczych w województwie kujawsko – pomorskim  utworzonych w ramach projektu „Zielona opieka - gospodarstwa opiekuńcze w woj. Kujawsko – Pomorskim” opowiedzieli dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz kierownik projektu. Do kilku z nich zorganizowano wyjazd studyjny, w trakcie którego można było zobaczyć jak funkcjonują takie gospodarstwa a także była możliwość rozmowy z pensjonariuszami. Kongres w Tleniu był miejscem gdzie swoje gospodarstwo opiekuńcze oraz opiekę pozainstytucjonalną nad osobami niesamodzielnymi na przykładzie Holandii zaprezentował Jsbrand Snoeil reprezentujący jednocześnie Stowarzyszenie Gospodarstw Opiekuńczych w Holandii.  Doświadczenia w komercjalizacji usług opiekuńczych i współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób niesamodzielnych wyrazili także zaproszeni goście ze Słowenii Lili Mahne oraz Czech Eliska Hudcova.   

W trakcie paneli dyskusyjnych kongresu wskazano wiele argumentów przemawiających za koniecznością tworzenia gospodarstw opiekuńczych - możliwość kontaktu z naturą oraz uczestniczenie w jego codziennym życiu mający dobroczynny wpływ na zdrowie i kondycję potrzebujących pomocy. Taka forma opieki to innowacyjna odpowiedź na trendy demograficzne obserwowane w naszym kraju związane z wydłużaniem się życia, a tym samym starzenie się społeczeństwa. Zwrócono uwagę na zasadność prowadzenia działań w kierunku wiązania działalności rolniczej z usługami opiekuńczymi, na to że powstawanie gospodarstw opiekuńczych będzie podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich. 

Kongres spełnił założone cele. Wymiana doświadczeń gospodarstw opiekuńczych już istniejących i wizyta w takim gospodarstwie, pokazała jak one funkcjonują w praktyce, jak wygląda opieka na co dzień, a także jakie trudności można spotkać w prowadzeniu takiej działalności.Dorota Kapłon