W dniu 12 czerwca 2018 roku, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  oraz Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu zaprosił rolników i doradców z naszego regionu na konferencje pt. „Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż, rzepaku, buraka cukrowego oraz bobowatych na obszarze województwa lubelskiego”.

Pierwsza część spotkania odbyła się na sali konferencyjnej Centrum Innowacyjno Szkoleniowego LODR. Wykłady przeprowadzili pracownicy naukowi z IOR w Poznaniu. W trakcie spotkania poruszono dużo aktualnych problemów związanych z nawożeniem i ochroną roślin przed agrofagami. Zwrócono uwagę jak radzić sobie z ochroną roślin przed nowymi zagrożeniami, m.in. poruszony został temat zwalczania szarka komośnika w burakach cukrowych, ochrony rzepaku przed szkodnikami w związku z wycofaniem zapraw nenikotynoidowych oraz coraz większym problemów z ochroną kukurydzy zarówno przed chorobami i szkodnikami. Dużo uwagi poświęcono również ochronie przed chwastami. Szczególnie interesujące były przekazane informacje dotyczące późnego odchwaszczania zbóż. W tej części przedstawiciel Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie omówił również obecne przepisy prawne związane z prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin.

Druga część konferencji miała charakter praktyczny i odbyła się na polu doświadczalno-wdrożeniowym LODR w Pożogu II. W tej części specjaliści z IOR Poznań podzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami rozpoznawania objawów chorób, uszkodzeń powodowanych przez szkodniki oraz chwastów. Dodatkowo rolnicy mogli zapoznać się z technologią uprawy stosowaną na polu DW oraz wymienić poglądy i uwagi z pracownikami LODR odpowiedzialnymi za prowadzenie doświadczeń. Zainteresowanie rolników poszerzaniem wiedzy z tego zakresu było bardzo duże czego dowodem były liczne pytania i dyskusja. Mamy nadzieję, że tego typu spotkanie przełożyło się na pogłębienie dotychczasowej wiedzy z zakresu ochrony roślin i agrotechniki.

 Spotkanie zostało sfinansowane w ramach projektu wieloletniego Instytutu Ochrony Roślin – PIB 2016-2020 „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska” Obszar tematyczny 1. Integrowana ochrona roślin oraz ograniczenie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla ludzi zwierząt i środowiska. Zadanie 1.11 Upowszechnia i wdrażanie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin.

Krzysztof Kurus