Wzorem poprzedniego roku gościliśmy grupę studentów kierunku Chemia Techniczna z Oddziału zamiejscowego UMCS w Puławach.

Nasi goście byli zainteresowani tematyką związaną z działalnością Ośrodka, a w szczególności prowadzonymi tu działaniami w zakresie nawożenia roślin uprawnych i stosowania środków ochrony roślin. Z szeroką działalnością doradczą, doświadczalną  i edukacyjną zapoznał naszych gości Dyrektor LODR Sławomir Plis. Wykład o sporządzaniu planów nawozowych dla gospodarstw i wymogach związanych z nawożeniem przeprowadził Pan Bogusław Kiedrowski – główny specjalista ds. ochrony środowiska.

W drugiej części spotkania studenci zwiedzili obiekty doświadczalno-wdrożeniowe LODR (sad i pole doświadczalne). Specjaliści ds. ogrodnictwa: Pani Alicja Pawlak-Zdziechowska i Pan Zdzisław Partyka przedstawili zasady nawożenia roślin sadowniczych i roślin jagodowych. Ponadto na polu w Pożogu zaprezentowaliśmy zakres prowadzonych tam prac doświadczalnych i wdrożeniowych. Mimo, że są to studenci kierunku nie bezpośrednio związanego z rolnictwem, to zadawali wiele pytań dotyczących uprawy roślin. Zainteresowanie wzbudziła m.in. soja, uprawa leszczyny i truskawek.

 Dariusz Krzywiec