17 maja 2018 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie po raz drugi obchodził swoje Święto, które ma przypadać każdego roku w trzeci czwartek maja. Władze Uniwersytetu, jak czytamy na stronie UP w Lublinie, pragną w ten sposób podkreślać integralność środowiska akademickiego Uczelni ze społecznością lokalną oraz promować uniwersalne wartości nauki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Uroczystość odbyła się w Centrum Kongresowym UP w Lublinie o godzinie 10.00 i przyciągnęła wielu znakomitych gości-m.in.  przedstawicieli ośrodków naukowo- badawczych, przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych oraz instytucji współpracujących. W uroczystości uczestniczył również dyrektor LODR w Końskowoli Sławomir Plis, który na ręce JM  Rektora UP w Lublinie, prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka, przekazał  list gratulacyjny.

Otwarcie Święta rozpoczęto od uroczystej przemowy JM Rektora prof. dra. hab Zygmunta Litwińczuka oraz wprowadzenia sztandaru. Następnie wręczono Odznaczenia Państwowe i Medale. Uhonorowania odznaczonych osób w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy dokonał Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk.

Następnie JM Rektor Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk wręczył Nagrody Rektora za działalność naukową. Nagroda jest przyznawana pracownikom za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej i obejmuje trzy kategorie, m.in. za pracę naukową opublikowaną w czasopiśmie o najwyższym współczynniku wpływu (IF), czy za publikację o największej liczbie cytowań. Wszystkie zgłaszane prace opublikowane są pod afilacją UP w Lublinie.

Ponadto wręczone zostały również dyplomy Doktora Habilitowanego.

Kulminacyjną częścią Święta Uniwersytetu było wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Prof. dr hab. Berndowi Hoffmanowi i wygłoszeniu przez niego wykładu. Całość uroczystości uświetniły występy Chóru Akademickiego UP w Lublinie oraz Zespołu Pieśni i Tańca Jawor.

Udział w Święcie Uniwersytetu jest dla nas ogromnym zaszczytem. Bardzo cenimy sobie współpracę pomiędzy naszymi jednostkami. Dziękując za zaproszenie gratulujemy wszystkim odznaczonym i życzymy wielu kolejnych osiągnięć naukowych dla całej społeczności akademickiej

Agnieszka Elbert