W miesiącu maju trwa intensywny rozwój większości groźnych z gospodarczego punktu widzenia szkodników w sadach i jagodnikach. Jest to również czas monitoringu przy pomocy dostępnych na polskim rynku urządzeń biotechnicznych tj. pułapek lepowych i feromonowych. Z pomocą żółtych pułapek lepowych monitoruje się lot i jego nasilenie nasionnicy trześniówki w sadach czereśniowych i wiśniowych. Na podstawie odłowów much nasionnicy w  liczbie średnio 2 sztuk na jedną pułapkę określa się próg zagrożenia i wyznacza termin zabiegu jednym z  polecanych w PORS insektycydów. Pułapki należy sprawdzać co 2 dni.

W sadach jabłoniowych monitoruje się lot motyli owocówki jabłkóweczki, kontrolując odłowy osobników męskich w pułapkach feromonowych. Stwierdzenie obecności w jednej pułapce 5 sztuk samców owocówki jabłkóweczki przez kolejne 3 – 4 dni wskazuje na początek masowego lotu motyli, co jest sygnałem dla sadownika do wyznaczenia terminu zabiegu preparatami zwalczającymi jaja i larwy szkodnika. Pułapki kontrolować co 3 dni.

Na plantacjach porzeczek czarnych i  czerwonych w dalszym ciągu trzeba monitorować  lot motyli przeziernika porzeczkowca, a przy wznowieniu intensywnych lotów i odłowach co najmniej 15 sztuk osobników męskich na 1 pułapkę feromonową wyznaczyć termin zabiegu jednym z dopuszczonych do stosowania w tym okresie preparatów . Pułapki sprawdzać co 2-4 dni.  

Na podstawie bardzo szczegółowych lustracji plantacji leszczyny wielkoowocowej można stwierdzić obecność chrząszczy słonkowca orzechowca i wyznaczyć precyzyjnie termin zabiegu.

Dodatkowe, bieżące informacje o sygnalizacji i  naznaczaniu terminów zabiegów w uprawach sadowniczych można uzyskać na stronie LODR w Końskowoli w zakładce Monitoring szkodników.

 Zdzisław Partyka