W sali konferencyjnej PZDR w Zamościu z s. w Sitnie w dniu 31 stycznia spotkali się hodowcy, producenci żywca wołowego i doradcy zajmujący się produkcją zwierzęcą. W konferencji „Produkcja żywca wołowego wysokiej jakości” uczestniczyło 128 osób. Gości przywitał i przedstawił program obrad kierownik PZDR Krzysztof Pilip. Spotkanie otworzył  Dyrektor LODR Sławomir Plis, informując o działalności ośrodka. Wystąpienie Dyrektora Sławomira Plisa poprzedziła prezentacja i film promujący LODR.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład "Syndrom oddechowy bydła-zagrożenia w chowie i hodowli" wygłoszony przez lek. wet. Wojciecha Ptaka z Hipra Polska. Temat bardzo ważny dla producentów, ponieważ tylko zdrowe zwierzęta, utrzymywane w dobrych warunkach dają zadawalające przyrosty. Lekarz informował rolników jak zapobiegać i szybko wykrywać powyższe schorzenia. Dzięki profesjonalnej prezentacji uczestnicy konferencji mogli śledzić co dzieje się w organizmie, do którego wtargnęły patogeny. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się wykład Tomasza Czopa "Żywienie opasów oraz bydła mięsnego z zastosowaniem krajowych nasion strączkowych w oparciu o najnowsze rozwiązania SANO". Prelegent interesująco omówił żywienie i zaproponował rolnikom mieszanki treściwe zapewniające prawidłowe przyrosty.

„Perspektywy produkcji żywca wołowego w Polsce” przedstawił Leszek Jakielski dyrektor ds. skupu „Sokołów” S.A. Omówił także zasady skupu i premiowania dostaw żywca wołowego oraz zaprezentował program „Razem w przyszłość”. Dr inż. Adam Gleń DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. przedstawił „Nowości zbóż i bobowatych w żywieniu zwierząt”. Tomasz Karczmarczyk z firmy FARMUTIL przedstawił firmę i zachęcił do profesjonalnego i bezpiecznego odbioru padłych sztuk.

Nie zabrakło też wykładu ze strony LODR, Grażyna Różycka zaprezentowała „Jak produkować żywiec wołowy zwiększając swoje zyski?” Certyfikowana produkcja QMP gwarantuje uzyskanie wyższej ceny w skupie, a także zapewnia dodatkowe  punkty przy ubieganiu się o środki PROW. Przekazano także informacje o nowych zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, antybiotykoodporności oraz planowanych wymaganiach stawianych rolnikom w związku z ustawą ”Prawo wodne”.

Uczestnicy konferencji mieli także możliwość korzystania ze stoisk informacyjnych LODR i ARiMR,  porad dotyczących PROW 2014-2020 udzielała Teresa Chmiel. Konferencji towarzyszyły także stoiska promocyjne sponsorów: SANO, HIPRA, „Sokołów” S.A., DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o,  Farmutil, Agromarket Jaryszki, AMAGRO, CELS, Greenland  i Wydawnictwa Rolniczego APRA. Dzięki Zakładom Mięsnym „Sokołów S.A.” uczestnicy konferencji mieli możliwość degustacji wołowiny. Wszystkim sponsorom i uczestnikom konferencji serdecznie dziękuję za udział i pomoc w organizacji.

G.Różycka