W zagłębiu sadowniczym, w gminie Wisznice, 25.01.2018 r., odbyło się powiatowe szkolenie na temat : „Pokaz cięcia drzew owocowych”, którego organizatorem był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wisznicach. Szkolenie otworzył Kierownik PZDR w Wisznicach - Czesław Wygiera, witając Dyrekcję Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w osobie Artura Niczyporuka, z-cy Dyrektora, wykładowców - Zdzisława Partykę, Mariana Ścibiora, Sławomira Stankiewicza, przedstawiciela Urzędu Gminy Wisznice Krzysztofa Bartkowskiego i wszystkich zebranych rolników, oraz przedstawił porządek szkolenia.

Następnie głos zabrał Artur Niczyporuk, dziękując rolnikom za przybycie i owocną, wieloletnią współpracę z doradcami LODR.

Następnie prezentacji firmy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, dokonała Małgorzata Doroszuk -  doradca PZDR w Wisznicach. W dalszej kolejności nastąpił wykład Pana Zdzisława Partyki, pracownika LODR w Końskowoli, który omówił zagrożenia dla drzew owocowych wynikające z niesprzyjających warunków pogodowych oraz sposoby zapobiegające stratom i uszkodzeniom owoców. Wykładowca zwrócił szczególną uwagę na uszkodzenia przymrozkowe , który to problem nękał sadowników z terenu Lubelszczyzny w minionym roku. Przedstawił również chemiczne i niechemiczne metody walki ze szkodnikami i chorobami drzew owocowych, szczególnie jabłoni. Mocno zaakcentowane zostały metody integrowanej ochrony roślin w uprawie gatunków sadowniczych. Wiadomości z tego zakresu uzupełnił przedstawiciel firmy SUMIAGRO Poland Sławomir Stankiewicz.

Po wykładach teoretycznych przyszła kolej na praktyczny pokaz cięcia drzew jabłoni. Pokaz odbył się  w sadzie Pana Mariusza Szołuchy z Wisznic, a  prowadził go  pracownik sadu doświadczalnego LODR w Końskowoli Marian Ścibior. Obecni na szkoleniu sadownicy, stojąc na progu nowego sezonu uprawowego, z zainteresowaniem przyjmowali nowe wiadomości oraz doskonalili swoje umiejętności w zakresie cięcia drzew owocowych.

 Małgorzata Doroszuk