Od 15 marca do dnia 21 marca 2024 r, rolnicy, którzy realizują Ekoschemat Dobrostan zwierząt zobligowani są złożyć do ARiMR następujące dokumenty (w zależności od realizowanej praktyki bądź realizowanego wariantu):

  • złożenie rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym (jeżeli lochy są utrzymywane w systemie jarzmowym nie dłużej niż 14 dni w okresie okołoporodowym) – WAŻNE: w przypadku wszystkich praktyk realizowanych w ramach wariantu Dobrostan loch,
  • złożenie rejestru terminów odsadzania prosiąt - w przypadku realizacji praktyki późniejsze odsadzanie prosiąt,
  • złożenie rejestru terminów odsadzania cieląt - w przypadku realizacji praktyki późniejsze odsadzanie cieląt,
  • złożenie oświadczenia o zapewnieniu zwierzętom utrzymania na ściółce - w przypadku realizacji praktyki utrzymywanie na ściółce (jeśli nie przekazano zdjęcia geotagowanego),
  • złożenie rejestru wybiegu/oświadczenia o zapewnieniu wybiegu dla krów mlecznych lub rejestru wybiegu/ oświadczenia o zapewnieniu wybiegu dla krów mamek lub rejestru wybiegu/ oświadczenia o zapewnieniu wybiegu dla opasów - w przypadku realizacji praktyki wybieg,
  • złożenie oświadczenia o zapewnieniu kurczętom brojlerom co najmniej 6 godzin nieprzerwanej ciemności podczas doby,
  • złożenie oświadczenia o zapewnieniu indykom co najmniej 8 godzin nieprzerwanej ciemności podczas doby,
  • złożenie oświadczenia o zapewnieniu dostępu do powierzchni zewnętrznych lub biegalni dla koni,
  • złożenie oświadczenia o zapewnieniu dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej dla kóz.

Wszystkie wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/zalaczniki-do-wniosku-o-przyznanie-platnosci-na-rok-2023

(PUNKT 3 DOBROSTAN ZWIERZĄT)

Przypominamy, że warunkiem wypłaty płatności dobrostanowej jest złożenie wszystkich dokumentów w wyznaczonych terminach.

Martyna Machul

Bydło mięsne z dostępem do wybiegu

Stado angusów na zadaszonym wybiegu