Logotypy kolejno od lewej do prawej: Unii Europejskiej, PODR Szepietowo, KSOW, PROW 214-2020

W dniu 20 września  2022 r. w Parku Naukowo Technologicznym Puławach  odbyła się  Konferencja pt. „GALA GRUP OPERACYJNYCH NA RZECZ INNOWACJI EPI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO” podczas której  poznaliśmy laureatów etapu wojewódzkiego Konkursu Agroliga 2022.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli od 29 lat jest organizatorem konkursu Agroliga na szczeblu wojewódzkim.  W tym roku jako partner Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Lubelską Izbą Rolniczą oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

 

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Paweł Szabłowski Zastępca Dyrektora Biura Ministra Edukacji i Nauki, Posłowie Artur Soboń, Krzysztof Szulowski, Barbara Wróbel reprezentująca Lubelski Urząd Wojewódzki - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa, Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek, Członek Zarządu ds. handlowych Lubelskiego Banku Spółdzielczego Mariusz Chrzan oraz Prezydent Miasta Puławy Paweł Maj, Wojciech Mojkowski, Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Celem konkursu jest popularyzacja osiągnięć najlepszych gospodarzy i firm działających w sektorze rolno-spożywczym mogących poszczycić się produkcją wyrobów najwyższej jakości na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Konkurs ma na celu promowanie rolników i ich gospodarstw, które mogą być wzorem dla innych. W kategorii Firma typuje się wyłącznie przedsiębiorstwa zajmujące się świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp.

 O tytuł mistrza walczyło 4 rolników oraz 4 firmy.

Wyniki konkursu Lubelskiej AgroLigi 2022

Kategoria Rolnicy

  • Mistrz Gospodarstwo Rolne Państwa Sylwii i Dariusza Tokarzów, Wola Siennicka.
  • Wicemistrz Gospodarstwo Rolne Agnieszki i Janusza Wursztów z miejscowości Dorbozy.

Laureaci:

  • Beata i Dariusz Koziejowie z Sobiboru.
  • Norbert Sławek z miejscowości Majdan Kozic Górnych.

Kategoria Firmy

  • Mistrz – Spółdzielnia Pszczelarska „Apis” z Lublina .
  • Wicemistrz „Korab Garden” z Samoklęsk .

Laureaci:

  • Przedsiębiorstwo Handlowe „Krautex” z miejscowości Łopiennik Dolny-Kolonia.
  • „Chmiele Nałęczowskie Browar Rodzinny” z Przybysławic.

 

Wyłonieni Mistrzowie uczestniczyć będą w kolejnym, ogólnopolskim etapie konkursu, którego organizatorami są: Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP oraz Stowarzyszenie AgroBiznes Klub. Spotkanie podsumowujące konkurs na szczeblu krajowym odbywać się będzie w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, przy osobistym udziale Prezydenta RP. Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezesów: TVP S.A., ARiMR, KOWR i KRUS.

 

Pomimo różnorodnych działalności wszystkie zwycięskie gospodarstwa i firmy mają  wiele wspólnych cech. Łączą najnowsze technologie z tradycją, zachowują bezpieczeństwo w pracy i na polu, szanują środowisko naturalne oraz zdrowie konsumenta.

 

Konkurs AgroLiga 2022/23 – etap wojewódzki III Edycja, finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Agnieszka i Janusz Wurszt Wicemistrzowie w Kategorii Rolnik

Laureaci w kategorii Rolnik Beata i Dariusz Koziej

Laureat w kategorii Rolnik Norbert Sławek

Mistrz w kategorii Firma Spółdzielnia Pszczelarska Apis

Mistrz w Kategorii Rolnik  Sylwia i Dariusz Tokarz

Nagrody dla uczestników (2)

Nagrody dla uczestników

Studio telewizji TVP 3 Lublin, Mistrzowie Agroligi

Uczestnicy konkursu

Wręczanie nagród laureatom w kategorii Firma Chmiele Nałęczowskie (2)

Wręczanie nagród laureatom w kategorii Firma Chmiele Nałęczowskie

Wręczanie nagród Mistrzom Sylwia i Dariusz Tokarz

Wręczanie nagród Mistrzowi w kategorii Firma Spółdzielnia Pszczelarska Apis (2)

Wręczanie nagród Mistrzowi w kategorii Firma Spółdzielnia Pszczelarska Apis

Wręczanie nagród wicemistrzom w kategorii Firma Korab Garden (2)

Wręczanie nagród wicemistrzom w kategorii Firma Korab Garden

Wręczenie nagród Mistrzom w Kategorii Rolnik

zaproszeni goście (2)

Zaproszeni goście