Logotypy kolejno od lewej do prawej: Unii Europejskiej, KSOW, LODR, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 20.09.2022 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zrealizował szkolenie pt. „Zagrody edukacyjne – innowacja i bezpieczeństwo” w Grocie Bochotnickiej w miejscowości Bochotnica. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2014 – 2020.  Plan operacyjny na lata 2022-2023.

Koordynatorem projektu była Urszula Wojewoda - kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie. Szkolenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 od przywitania uczestników, przedstawienia programu szkolenia oraz poinformowaniu o źródle jego finansowania.

W szkoleniu wzięło udział 30 mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego w tym pięciu doradców LODR w Końskowoli. W pierwszej części szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z częścią teoretyczną, a następnie częścią praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy brali czynny udział w ćwiczeniach ratujących ludzkie życie. Kolejną częścią szkolenia był wykład pt. „Turystyka wiejska w cyfrowym społeczeństwie” przygotowany przez prof. Piotra Nowaka. Wykład poruszał między innymi zagadnienia związane z najważniejszymi cechami współczesnego społeczeństwa, różnicami pokoleniowymi w społeczeństwie polskim, jakie są trendami w turystyce?, charakterystyka turystów korzystających z usług w zagrodach edukacyjnych. Ostatni temat szkolenia, tj. wykład pt. „Sieciowe produkty turystyki wiejskiej” przeprowadzony przez Panią dr Małgorzatę Bogusz. Na wykładzie poruszono takie zagadnienia jak: produkt turystyczny, sieciowanie produktów turystycznych, pakiety turystyczne, sieci zagród edukacyjnych  i gospodarstw agroturystycznych.

Na zakończenie szkolenia Pan Wiesław Orzędowski - Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wręczał zaświadczenia z ukończenia kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy finansowanego przez LODR w Końskowoli. Szkolenie zakończyło się o godzinie 17.30. Uczestnicy, wykładowcy i organizatorzy mieli zapewniony obiad oraz serwis kawowy. Uczestnicy szkolenia otrzymali dodatkowe materiały na pendrivach, przygotowane przez prof. Piotra Nowaka oraz dr Małgorzatę Bogusz. W projekcie udział wziął także partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej.

 „Instytucja odpowiedzialna za treść informacji – Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli”

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

Szkolenie 2

Szkolenie 3

Szkolenie 4

Szkolenie 5

Szkolenie 6

Szkolenie 7

Szkolenie 8

Szkolenie 9

Szkolenie 10

Szkolenie 11

Szkolenie 12

Szkolenie 13

Szkolenie 14

Szkolenie 15