W dniach 8-9 września 2022r. specjaliści z działu DTPRD Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wzięli udział w wyjeździe studyjnym dotyczącym rolnictwa precyzyjnego organizowanym przez CDR Brwinów oddział w Radomiu. Program wyjazdu obejmował udział w warsztatach, które odbywały się w trzech różnych gospodarstwach w województwie opolskim, w powiecie brzeskim.

Podczas wizyty w pierwszym gospodarstwie firmie AgroAS zaprezentowane zostały kompleksowe rozwiązania w zakresie rolnictwa precyzyjnego z wykorzystaniem map aplikacyjnych i danych satelitarnych. Podczas prezentacji zostały poruszone tematy wykorzystania pozyskanych danych tj. zasobność gleby w składniki pokarmowe, stan wegetacji roślin, mapy plonów, zmienność profilu glebowego  do tworzenia map zmiennej aplikacji nawozów czy map zmiennego siewu roślin wykorzystywanego w gospodarstwie. Prezentacja dotyczyła także maszyn wykorzystywanych w gospodarstwie wyposażonych w nowoczesne systemy GPS z automatycznym prowadzeniem oraz układy automatycznego sterowania dawką nawozów na podstawie wgranych map aplikacji. Kombajn zbożowy wyposażony w czujnik plonów pozwala na pozyskanie danych, które wykorzystane są do tworzenia mapy plonów z zebranego obszaru w celu wyznaczenia stref bardziej lub mniej wydajnych. Prezentacja dotyczyła także programu 356 FarmNet, który dzięki swoim funkcjonalnościom służy do zarządzania gospodarstwem i może być wykorzystany do tworzenia map zmiennej aplikacji nawozów czy zmiennego siewu roślin wykorzystywanego w rolnictwie precyzyjnym.

W drugim dniu wizyty w kolejnym gospodarstwie zaprezentowane zostały nowoczesne maszyny do siewu i nawożenia, które także korzystają z nawigacji satelitarnej i systemów automatycznego prowadzenia. Przedstawiona była także technologia sytemu siewu bezpośredniego z wykorzystaniem zmiennej obsady roślin na danym polu. Szczególną uwagę zwrócił sensor glebowy zamontowany na samochodzie terenowym. Dzięki niemu możliwe jest skanowanie pola przy wykorzystaniu indukcji elektromagnetycznej w celu określenia zmienności glebowej w danych obszarach pola (struktura gleby). Urządzenie to bada strukturę gleby na 3 różnych głębokościach dzięki czemu możliwe jest zarejestrowanie niejednorodności glebowej w poszczególnych obszarach oznaczając w niej strefy np. piasku, gliny czy kamieni. Sensor ten może dostarczać informacji takich jak: rodzaj gleby, wilgotność względna gleby i jej zagęszczenie. Pozwala również analizować glebę pod kątem jej zwięzłości, zagęszczenia i głębokości występowania podeszwy płużnej. Pozyskane dane mogą być wykorzystane podczas pracy z maszynami uprawowymi i przez zastosowanie odpowiednich czujników na maszynie możliwa jest zmienna regulacja parametrów pracy narzędzia w zależności od występujących warunków glebowych w czasie rzeczywistym.

Warsztaty w trzecim gospodarstwie dotyczyły technologii precyzyjnego nawożenia i ochrony upraw z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej oraz skanowania roślin. Dzięki wykorzystaniu skanera Crop Sensor Isaria firmy Claas możliwa jest zmienna aplikacja nawozów azotowych w zależności od fazy rozwojowej i zapotrzebowania roślin na składniki odżywcze w czasie rzeczywistym podczas zabiegu. Czujniki na bieżąco analizują, przeliczają i optymalizują nawożenie azotem. System automatycznie i niezależnie od rodzaju uprawy wylicza zapotrzebowanie na azot w czasie jazdy po polu. Śledzenie parametrów pracy maszyn wykorzystywanych w gospodarstwie jest możliwe dzięki programowi Telematics firmy Claas. Wszystkie dane o maszynie znajdują się w jednym miejscu co ułatwia zarządzanie flotą maszynową w przypadku dużego gospodarstwa.

Dzięki zastosowaniu systemów rolnictwa precyzyjnego w tych gospodarstwach możliwe jest ograniczenie zużycia środków do produkcji, co w konsekwencji przekłada się na zmniejszenie kosztów produkcji oraz lepsze dopasowanie terminów zabiegów agrotechnicznych do panujących warunków. Ma to także wymiar nie tylko ekonomiczny, ale również środowiskowy we współczesnym rolnictwie.

Kamil Rodzik

Ciągnik gąsienicowy Fendt z precyzyjnym rozsiewaczem Amazone wykorzystuje mapy zmiennej aplikacji nawozów

Crop Sensor Isaria Claas wykorzystywany do skanoania roślin w czasie rzeczywistym i dosposowaniem aplikacji nawozów do stanu roślin

Kombajn zbożowy Claas Lexion wyposażony w nawigację i czujniki plonu

Mapy zmienności glebowej po badaniu sensorem Topsoil Mapper

Precyzyjny rozsiewacz Rauch wykorzystujący mapy zmiennej aplikacji nawozów

Precyzyjny siewnik punktowy Vaderstad z możliwością zmiennego wysiewu nasion

Sensor TSM do badania zmienności struktury gleby

System nawigacji w Ciągniku Claas Axion

Wykorzystanie dronów do skanowania pól