Po raz kolejny w RZD Kępa (gospodarstwo Osiny) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy zorganizował Dzień Kukurydzy i Sorga. Zebranych powitali Z-ca dyr. ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych prof. dr. hab. Mariusz Matyka - IUNG-PIB w Puławach,  Z-ca dyr. ds. naukowych w zakresie badań nad  produkcją roślinną prof. dr. hab. Teresa Doroszewska - IUNG-PIB w Puławach  oraz prezes PZPK Prof. dr hab. Tadeusz Michalski.

Wykład pt. „Szkodniki kukurydzy i możliwości ich ograniczania w kontekście Europejskiego Ładu” przedstawił dr hab. inż. Paweł Bereś z IOR-PIB Poznań. Omówił zagrożenia płynące ze strony fitofagów żerujących w kukurydzy takich jak: omacnica prosowianka, stonka kukurydziana, ploniarka zbożówka, przędziorek chmielowiec, skoczek kukurydziany. Zostały omówione metody agrotechniczne oraz chemiczne zwalczania w/w szkodników jak również metoda biologiczna polegająca na stosowaniu biopreparatów zawierających żywe larwy oraz poczwarki kruszynka - niewielkich rozmiarów owada pasożytniczego, którego samice składają jaja do złóż jaj motyli, m.in. omacnicy prosowianki - cały rozwój larw odbywa się wewnątrz jaj żywiciela. Powoduje to zatrzymanie rozwoju i wylęgania gąsienic omacnicy z jaj. Został również poruszony problem ograniczonego stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych przez producentów roślin rolniczych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Dr hab. Dorota Pikuła - IUNG-PIB w Puławach przedstawiła wykład pt. „Skład frakcyjny próchnicy gleby w kukurydzy uprawianej na kiszonkę. Przedstawiono problematykę uprawy kukurydzy, jej produktywności i możliwości wszechstronnego zastosowania min. na kiszonkę, ziarno, CCM z (ang. corn-cob-mix co oznacza kiszonkę z rozdrobnionych kolb kukurydzy) do bezpośredniego spożycia (kukurydza cukrowa) czy jako surowiec do produkcji biopaliw (bioetanol, biogaz). Ponadto zostały zaprezentowane wyniki doświadczenia prowadzonego od 1979 roku w RZD IUNG w Grabowie, które jednoznacznie wykazały iż nawożenie obornikiem istotnie wpłynęło na frakcje materii organicznej i wskaźniki humifikacji próchnicy, oraz że gleba w płodozmianie wzbogacającym(kukurydza na ziarno) , gromadziła większe ilości węgla organicznego, ale charakteryzowała się niższą jakością materii organicznej w porównaniu z glebą w płodozmianie zubożającym (kukurydza na kiszonkę).

Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wystawionego sprzętu oraz porozmawiania z przedstawicielami firm obecnych na szkoleniu.

Dariusz Chabros

 

ciągniki rolnicze marki John Deere

kolby kukurydzy odmiany agro gant 260

kolby kukurydzy odmiany sm doktor

organizatorzy szkolenia od lewej prof. Mariusz Matyka prof. teresa Doroszewska prof. Tadeusz Michalski

pole doświadczalne z uprawą sorgo

stoiska z maszynami rolniczymi marki SIPMA oraz UNIA