Minęło 7 lat od czasu potwierdzenia pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń w Polsce  (luty 2014).  W województwie lubelskim choroba po raz pierwszy wystąpiła w 2016 roku. Na bieżąco obserwujemy ,że jej zasięg się powiększa i wciągu paru lat wirus przedostał się na zachodnią część kraju. Każdego roku potwierdzane są nowe ogniska u świń i przypadki u dzików. W  roku bieżącym nie potwierdzono w kraju żadnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w chlewni, ale choroba wśród dzików nadal panuje co potwierdzają badania laboratoryjne. Warto zauważyć że wzrost liczby ognisk pojawia się w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień), jest to czas najbardziej wzmożonych prac polowych, oraz zbierania w lasach jagód i grzybów.

Rozprzestrzenianie się ASF w środowisku naturalnym, pociąga za sobą ryzyko przeniesienia choroby do gospodarstw utrzymujących świnie. Istnieje ciągła potrzeba edukacji i przypominania zasad, które powinny dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

W związku z powyższym powstał film na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego „Afrykański Pomór Świń. Bioasekuracja”.

Olga Noworolnik