W dniu 18 lutego 2021 roku w Końskowoli odbyła się wideokonferencja nt.: „Duży może więcej – szanse i bariery rozwoju grup producentów rolnych” zorganizowana przez Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym LODR w Końskowoli. Wzięli w niej udział goście zaproszeni z Lubelskiej Izby Rolniczej, rolnicy planujący zrzeszanie się w grupy oraz doradcy z województwa lubelskiego. Celem konferencji była promocja i wspieranie wspólnych inicjatyw w sferze organizowania się rolników w struktury gospodarcze, które odgrywają kluczową rolę dla podniesienia konkurencyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz zwiększenia dochodów rolników. Konferencję otworzył Zastępca Dyrektora LODR w Końskowoli Waldemar Banach.

Bolesław Pieczyński z CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu omówił znaczenie gospodarczego organizowania się rolników w kontekście uwarunkowań rynkowych i legislacyjnych oraz planowane działania dotyczące WPR na lata 2021-2027. Paula Chodkiewicz z Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Wydziału ds. Grup, Organizacji i Wsparcia nadzwyczajnego z Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówiła warunki uznania grupy producentów rolnych oraz planowane zmiany w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Do najważniejszych zmian jakie mają obowiązywać zaliczyć można m. in. zmniejszenie obowiązkowego poziomu wielkości wyprodukowanych przez udziałowca grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona, jaka musi zostać sprzedana do grupy, z co najmniej 80% do co najmniej 60% przy jednoczesnym objęciu tym obowiązkiem co najmniej 90% producentów zrzeszonych w grupie.

Piotr Żydek z Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Wydziału ds. Grup, Organizacji i Wsparcia nadzwyczajnego z Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówił wsparcie finansowe kierowane do uznanych grup producentów rolnych oraz planowane możliwości pozyskania środków w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027.     

Małgorzata Malicka