Konkurs rozpoczął się dnia 15 lutego 2021 roku i trwa do 28 marca 2021 roku. Do konkursu zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego regionu - dzieci i młodzież szkolną, członkinie kół gospodyń wiejskich, twórców ludowych, artystów, plastyków.

Konkurs jest okazją do zaprezentowania naszej regionalnej i wspaniałej tradycji oraz nagrodzenia najpiękniejszych prac.

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:

  1. Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ
  2. Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ
  3. Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ
  4. Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ

W każdej z wyżej wymienionej kategorii konkursowej zostaną wytypowani laureaci w 3 podkategoriach:

a) dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia

b) młodzież od 15 roku życia i dorośli

c) praca zbiorowa

ZASADY ZGŁASZANIA uczestników KONKURSU

  1. Urzędy gminy dokonają wyboru prac konkursowych i przekażą je do macierzystego starostwa powiatowego.
  2. W konkursie każda gmina z terenu województwa lubelskiego może wytypować łącznie trzy pisanki wielkanocne (jedną wykonaną techniką tradycyjną, jedną wykonaną techniką współczesną i jedną pracę zbiorową) oraz trzy palmy wielkanocne (jedną wykonaną techniką tradycyjną, jedną wykonaną techniką współczesną i jedną pracę zbiorową).

 

Regulamin i Karta zgłoszeniowa oraz więcej szczegółów na stronie

http://www.wok.lublin.pl/index.php?item=wojewodzki-konkurs-na-palme-i-pisanke-wielkanocna&fbclid=IwAR1CNRGc404qDYQVzmTal2O-qy7SmHQeKx_PKT_NkuJnr8en3KIUMZVctDA

Uroczyste podsumowanie odbędzie się dnia 28 marca 2021 roku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego