Pierwsza Prezentacja firm skupujących produkty ekologiczne odbyła się dokładnie rok temu, miała charakter stacjonarny i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony rolników jak i firm skupujących. W związku z tym powtórzyliśmy to wydarzenie w tym  roku, tym razem w formie wideokonferencji. W dniu 15.01.2021 r. odbyła się II Prezentacja firm skupujących produkty ekologiczne. Zainteresowanie przedstawioną tematyką było jeszcze większe niż w roku ubiegłym.

Wideokonferencję otworzył Dyrektor LODR Pan Wiesław Orzędowski. Następnie uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów z zakresu rolnictwa ekologicznego. Z profilaktyką w gospodarstwach ekologicznych zapoznała wszystkich Pani dr Beata Studzińska. Dyrektor Agro Smart Lab Sp. z o.o. - Pan Mirosław Maziarka przedstawił precyzyjny system monitoringu chorób i szkodników dla ekologicznej produkcji. Pan Krzysztof Jędrzejowski z Biocont Polska Sp. z o.o. omówił biologiczne i biotechniczne metody zwalczania chorób i szkodników w uprawach ekologicznych.

Spotkanie miało charakter otwarty dla podmiotów skupujących produkty ekologiczne oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Tegoroczna Konferencja zgromadziła 10 firm skupujących: Bimiz Produkt Sp. z o.o.; Bio Berry Poland Sp. z o.o; Chudziński Marek Handel i przetwórstwo ziół; Farma Świętokrzyska; Grupa Producentów Klasa Sp. z o.o; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy; Q100 Sp. z o.o; Real S.A.; Amplus Sp. z o.o; Eko-Wital Sp. z o.o.

W drugiej części wydarzenia wszystkie zgłoszone podmioty miały możliwość przedstawienia swojej oferty skupu produktów ekologicznych (owoców, warzyw). Niektóre z tych przedsiębiorstw pozyskują asortyment z całego kraju. W tym roku po raz pierwszy swoją ofertę prezentowała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Piątnicy skupująca ekologiczne mleko oraz spółka Q100 Sp. z o.o zajmująca się skupem ekologicznego żywca zwierzęcego.

Duże zainteresowanie tematyką wideokonferencji (zarówno ze strony producentów jak i skupujących) świadczy o coraz większym zapotrzebowaniu na produkty ekologiczne oraz o wzrastającej świadomości społeczeństwa w tym zakresie. LODR chce pomóc rolnikom ekologicznym, m. in poprzez organizację tego typu wydarzeń, w nawiązywaniu kontaktów z podmiotami skupującymi produkty ekologiczne. W związku z tym mamy nadzieję, że wydarzenie to wpisze się już w kalendarz cyklicznych spotkań organizowanych w LODR.

Całe wydarzenie można obejrzeć na kanale LODR na youtube https://youtu.be/KlWMFYZfKJ0

Relację ze spotkania wyemitowała również TVP 3 Lublin w programie „Agro wieści” z dnia 30.01.2021 r. Felieton można obejrzeć na stronie https://lublin.tvp.pl/52052512/30-stycznia-2021

Perspektywy dla rolnictwa ekologicznego na najbliższe 10 lat są dość optymistyczne. Komisja Europejska planuje do końca 2030 r. zwiększyć powierzchnię upraw ekologicznych w krajach Wspólnoty do 25 % powierzchni użytkowanych rolniczo. Obecnie w Polsce stanowią one jedynie 3,1 %. 

W związku z tym zachęcamy rolników do rozważenia zmiany systemu produkcji z konwencjonalnej na ekologiczną. Mimo utrudnień technologicznych system ma wiele zalet tj. pewny zbyt produktów, brak kontaktu z chemicznymi środkami ochrony roślin. Przekłada się na lepsze zdrowie rolnika i rodziny, dbanie o warsztat pracy dla następnych pokoleń. Ochrona środowiska daje większe możliwości otrzymania dofinansowania w płatnościach bezpośrednich i innych działaniach PROW.

Służymy pomocą w podejmowaniu tych działań.

Bogdan Hanc

Strona tytułowa Agrowieści

Produkty ekologiczne na jarmarku lubelskim

Właściciel firmy skupującej

Magdalena Niedziałek - Jarmark Lubelski

Właściciel gospodarstwa ekologicznego - Robert Janowski

Budynek LODR w Końskowoli

Plakat reklamujący wideokonferencję

LODR w Końskowoli - Bogdan Hanc