Zima to czas szczególnie dokuczliwy dla zwierząt zarówno wolno żyjących jak i domowych kotów oraz psów w kojcach i przy budach. W tym czasie potrzebują one szczególnej pomocy i opieki człowieka.

Pamiętaj aby:

  1. zapewnić swojemu psu ocieploną budę poprzez wyłożenie jej elementów wojłokiem lub kocem oraz zakrycie wejścia od góry uchylną klapką.
  2. brak ruchu u psa to podstawowy czynnik wychłodzenia organizmu psa – zwolnić zwierzę z łańcucha podczas silnych mrozów. Zapewnić mu dużo ruchu.
  3. podawać ocieploną wodę do picia.
  4. zapewnić ciepłą karmę 2 razy dziennie.
  5. zabrać psa krótkowłosego do domu, a w przypadku wyjątkowych spadków temperatury wszystkie psy.
  6. u ptaków zachodzi bardzo szybka przemiana materii - sukcesywnie je dokarmiaj w stałych miejscach nie zapominając o systematyczności.
  7. zwierzęta gospodarskie nie mogą pozostawać bez opieki w otwartym terenie - należy zawiadomić Inspekcję Weterynaryjną w przypadku stwierdzenia takiego faktu.
  8. zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami należy do zadań własnych gminy - o ile spotkasz potrzebującego podczas mrozu psa lub kota pamiętaj o telefonie do właściwego urzędu.

W Polsce nadal wiele zwierząt utrzymywanych jest w niewłaściwych warunkach i co roku organizacje ochrony zwierząt biorą udział w wielu interwencjach z powodu niezapewnienia zwierzętom przez ich opiekunów odpowiedniego zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi, zagrażającymi ich zdrowiu lub życiu.

Katarzyna Guzek

źródło: pixabay.com