Przypominamy, że producenci świń, którzy otrzymali od Powiatowego Lekarza Weterynarii zakaz utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydany
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
mogą ubiegać się o pomoc finansową.

Wysokość pomocy stanowi iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz (jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu.

Pomoc jest realizowana przez Biura Powiatowe ARiMR na terenie całego kraju w systemie ciągłym.

Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce „Pomoc krajowa” - ASF: Pomoc finansowa dla producentów świń.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. decyzję administracyjną wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, zakazującą utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa,
  w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;
 2. dokumenty potwierdzające wykonanie decyzji administracyjnej zakazującej utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa,
  w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, tj.:
 • dokumenty badania poubojowego, potwierdzone przez urzędowego lekarza weterynarii lub,
 • dokumenty zapłaty przez posiadacza zwierząt za badanie poubojowe, (jako dokumenty rozliczeniowe pomiędzy urzędowym lekarzem weterynarii
  a Powiatowym Inspektoratem Weterynarii) lub
 • dokumenty handlowe o przewozie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych kat. 2 lub
 • dokumenty z rzeźni o uboju/zabiciu świni lub z zakładu utylizacyjnego, w tym faktury potwierdzające utylizację zwierząt, dokonanie uboju/zabicia lub
 • faktury sprzedaży zwierząt.

Program ten realizowany jest w roku 2020 i 2021.

Olga Noworolnik