Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dzień Ziemniaka 2020 - relacja telewizyjna Bardzo dziękujemy Państwu za uczestnictwo w „Dniu Ziemniaka”, który odbył się 13 września 2020 na terenie Pola Doświadczalno-Wdrożeniowego w Pożogu II. Organizatorem wydarzenia był Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa przy współudziale Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie LODR w Końskowoli. Impreza miała charakter plenerowy, a w jej trakcie można było podziwiać przygotowane poletka odmianowe, pokazy pracy maszyn, wystawę maszyn, pokazy kulinarne. W namiocie wykładowym słuchaliśmy wystąpień ekspertów związanych z produkcją i przetwarzaniem ziemniaka. Odwiedziło nas wielu rolników i doradców również spoza województwa. Całość wydarzenia w Pożogu transmitowała telewizja TVP 3 Lublin.

Nasi goście mogli wysłuchać interesujących wykładów dotyczących zdrowotności i wykorzystania ziemniaków. Przygotowane wystąpienia dotyczyły:

  • „Zagrożenia chorobami kwarantannowymi w ziemniakach” Wykładowcy: Mariusz Piwoński Kierownik WIORIN w LUBLINIE/Oddział w Puławach  oraz Agnieszka Kruk- WIORIN w LUBLINIE/Oddział w Puławach,
  • „Ziemniaki było a jest. Jak wypada Lubelszczyzna na tle Polski”, dr inż. Tomasz Lenartowicz, COBORU, Kierownik Pracowni WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy,
  • „Wykorzystanie skrobi w produkcji biomateriału” - UP w Lublinie, Zakład Inżynierii Procesowej, Wykładowcy:  prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz, dr  hab. inż. Tomasz Oniszczuk.

Tematyka wykładów z jednej strony wskazuje na ograniczenia jak i szanse jakie stoją przed producentami ziemniaków. Być może jednym z najważniejszych jest ograniczenie chorób, zwłaszcza tych kwarantannowych i wykorzystanie surowca do produkcji biodegradowalnych opakowań – jest to przede wszystkim ograniczanie wykorzystania materiałów plastikowych, a co za tym idzie ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.

Po części wykładowej nastąpiła prezentacja odmian ziemniaków, które znajdują się w dużej kolekcji zawierającej aż 56 odmian. Uczestnicy mogli przekonać się o niesamowitej różnorodności tego pospolitego warzywa nie tylko pod względem koloru skórki (od fioletowej, przez różową po czerwoną i żółto-czerwoną), ale również pod względem wymagań glebowych czy przeznaczenia.

Na „Dniu Ziemniaka” swoje stoisko prezentowało m.in. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych  Gminy Końskowola „Róża”. Panie oferowały do degustacji tradycyjne potrawy, takie jak placki ziemniaczane, sałatkę ziemniaczaną, bociany i pieczonego ziemniaka. Nie zabrakło też firm z zakresu mechanizacji zbioru, nawadniania czy nawożenia.

W trakcie imprezy odbywały się różnego rodzaju pokazy np.:

- pokaz mechanicznego zbioru ziemniaków kombajnem oraz kopaczką konną, która przeniosła nas do przeszłości wywołując nostalgię za dawną wsią,

- pokaz kulinarny wykonany przez Panią Agnieszkę Filiks z Willi Filiks z Nałęczowa, która wyczarowała z ziemniaka wspaniałe dania regionalne (lemieszka zwana też fusią lub  psiochą,  pączek ziemniaczany na słodko z miodem lawendowym oraz pierogi bida  z farszem z tartych ziemniaków).

Pokazaliśmy również nowoczesnego, profesjonalnego drona ze specjalistycznym  wyposażeniem. W trakcie omówiliśmy różne możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w praktyce rolniczej. Pokazowy lot drona wyposażonego w kamerę multispektralną i laser Lidar przedstawiła firma Actra. Na koniec imprezy można było zobaczyć pokaz pracy pługa dłutowego, który zorganizowała firma INAGROL reprezentowana przez Zygmunta Borzęckiego.

Wydarzenie relacjonowane było przez telewizję regionalną TVP Lublin w programie „Lato z TVP3 Lublin”. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji i galerii ze zdjęciami!

https://lublin.tvp.pl/49848558/13-wrzesnia-2020-g-1115

https://lublin.tvp.pl/49848562/13-wrzesnia-2020-g-1145

https://lublin.tvp.pl/49848563/13-wrzesnia-2020-g-1735

https://lublin.tvp.pl/49848576/13-wrzesnia-2020-g-1900

Dariusz Krzywiec, Mariusz Kupisz

Dzień Ziemniaka 2020 - relacja telewizyjna

Wykład Tomasza Lenartowicza

Kolekcja odmian

Kolekcja odmian 2

Pokaz kulinarny - Agnieszka Filiks

Stoiska wystawców

Wystawa maszyn i urządzeń

Wystawa maszyn i urządzeń 2

Prezentacja odmian

Zbiór kombajnowy ziemniaków

Zbiór kopaczką konną

Zbiór ręczny ziemniaków

Otwarcie Dnia Ziemniaka

Otwarcie Dnia Ziemniaka - Dyrektor LODR Wiesław Orzędowski

Wykłady w trakcie dnia ziemniaka

Otwarcie Dnia Ziemniaka - Dyrektor LODR

Wykład nt bakteriozy pierścieniowej

Kolekcja odmian i stoiska wystwowe

Stoisko LODR w Końskowoli

Stoisko LODR w Końskowoli - porady

Wykład PIORIN nt bakteriozy pierścieniowej

Zbiór kombajnowy ziemniaków

Prezentacja odmian

Stoisko LODR w Końskowoli

 

Filmowanie wydarzenia z drona

Start drona

Wywiady dla TVP3 Lublin