Loga: Unii Europejskiej, KSOW oraz PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Partner wiodący: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedziba w Boguchwale

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 12 października 2020 r. i kończy się w dniu 31 października 2020 r.

Kwota dofinansowania: 195 000,00 zł

Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie tworzenia i prowadzenia gospodarstw opiekuńczych na terenie województwa podkarpackiego oraz lubelskiego, małopolskiego i śląskiego poprzez zdobycie zagranicznych doświadczeń przez grupę uczestników wyjazdu.

Cele szczegółowe obejmują:

  • wzbogacanie oferty gospodarstw o usługi opiekuńcze dla osób starszych
    w gospodarstwach rolnych;
  • stworzenie warunków dla gospodarstw poprzez zapoznanie się uczestników wyjazdu studyjnego z dobrymi praktykami dotyczącymi funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych do podejmowania decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności związanej z podjęciem opieki nad osobami starszymi na wsi oraz promocja nowej idei przez nich.
  • zmianę podejścia mentalnego społeczeństwa wsi do problemu tworzenia systemu opieki nad osobami starszymi, chorymi i z niepełnosprawnościami,
  • wskazanie możliwości dywersyfikacji dochodów gospodarstw z działalności pozarolniczej.

Formy realizacji operacji: 

  • 8-dniowy wyjazd studyjny do Włoch dla 45 uczestników z  4 województw: podkarpackie, lubelskie, małopolskie, śląskie.

Operacja skierowana jest do:

  • rolników, pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego  zajmujących się wdrażaniem nowych inicjatyw na terenach wiejskich, przedstawicieli instytucji. rządowych / samorządowych oraz przedstawicieli instytucji rolniczych i około rolniczych.

Karta zgłoszenia

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich