Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że we współpracy z przedstawicielami Polpig oraz Polsus, zostały opracowane dodatkowe zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie. Dla Gospodarstw utrzymujących świnie będzie istniała możliwość zwolnienia z obowiązku pobierania krwi na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia jeśli zostaną zatwierdzone u nich rozszerzone zasady bioasekuracji. Kontrole w tym zakresie będzie przeprowadzać Inspekcja Weterynaryjna.

Wytyczne opisujące sposób zabezpieczenia fermy świń, składają się z dokumentu zawierającego wymagania w zakresie:

  1. Status zdrowotny gospodarstwa i jego otoczenia
  2. Infrastruktura, w tym teren i plan fermy, budynki inwentarskie i magazyny, pozostała infrastruktura
  3. Zarządzanie na fermie, w tym system zarządzania odpadami, zarządzanie personelem i sprzętem, zarzadzanie żywieniem i pojeniem świń, zabiegi DDD, zarzadzanie zdrowiem na fermie i inne
  4. Dokumentacja w tym obowiązkowa, wymagana przez przepisy prawa oraz dokumentacja dodatkowa.

Szczegółowe wymogi które będą obowiązywać, są zawarte w protokole listy kontrolnej SPIWET-ASF, oraz na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

dokument-bazowy-zasady bioasekuracji-ferm-odstępstwo-od-badań.pdf

protokół-SPIWET-ASF-2020-bioasekuracja-odstępstwo.docx

Olga Noworolnik