23 maja 2017 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się konferencja nt. „Wnioski i doświadczenia ze zwalczania ASF na terenie województwa lubelskiego”. Spotkanie miało na celu koordynację wysiłku służb, inspekcji, straży, hodowców trzody chlewnej i podmiotów ich wspierających oraz organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby.

Podczas konferencji sytuację epizootyczną oraz zasady postępowania w zakresie przemieszczania trzody w strefach objętych restrykcjami omówili przedstawiciele Państwowego Instytutu Weterynarii - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach i służb weterynaryjnych. Przedstawiono również działania informacyjno-szkoleniowe podjęte przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Obecnie największym zagrożeniem są dziki, natomiast ogniska u świń już nie występują (ostatnie potwierdzone ognisko we wrześniu 2016). Od początku 2017 roku potwierdzono 176 przypadków ASF u dzików, co stanowi 55% wszystkich przypadków potwierdzonych od czasu wystąpienia choroby po raz pierwszy ( luty 2014 – 31 grudzień 2016). Wirus rozprzestrzenia się w populacji dzików, nawet po ich padnięciu stanowi zagrożenie, dlatego ważne jest usuwanie padłych zwierząt i utylizowanie ich zwłok w celu zniszczenia wirusa. Rozwój choroby jest stale monitorowany przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we współdziałaniu z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Lublinie. Dzięki zaangażowaniu nie tylko osób zainteresowanych - hodowców, ale również specjalistycznych służb udaje się spowolnić, a nawet zahamować przemieszczanie się choroby w głąb kraju. Skoordynowane działania, świadomość społeczeństwa i przestrzeganie zasad bioasekuracji to droga do zatrzymania choroby.