Zgodnie z aktualnym harmonogramem naboru wniosków przyjętym w dniu 25.03.2020 r. przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, do końca bieżącego półrocza LGD przeprowadzi nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej. Przewiduje się, że nabór rozpocznie się w pierwszej połowie maja 2020 r., a dostępny limit środków na projekty wyniesie minimum 600 tys. zł. Na jeden wybrany projekt przypada dotacja w wysokości 60 tys. zł. W najbliższym naborze będą obowiązywać zmienione kryteria wyboru wniosków

Na maj zaplanowana jest także organizacja szkolenia dla wnioskodawców dotyczącego przygotowania wniosku i biznesplanu, które miało odbyć się pod koniec marca br., ale musiało zostać odwołane z powodu ogłoszonej epidemii.

Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz o naborze wniosków (w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej) wraz z dokumentami do pobrania zostaną wkrótce zamieszczone na stronie LGD „Zielony Pierścień”.

Więcej informacji na stronie:

http://www.zielonypierscien.eu/aktualnosci/wsparcie-na-start-planujemy-nabor-wnioskow