W dniu 20 września 2019 roku w Rezydencji Belweder w Warszawie odbyła się gala finałowa XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”.

Patronat Honorowy nad XIX edycją konkursu sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Konkurs organizowany jest corocznie przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innymi podmiotami.

Celem konkursu jest promocja najlepszych działań kreujących przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, przedstawienie innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na wsi, ochrony środowiska, wyłączenia społecznego ze wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy. „Sposób na sukces” promuje przedsięwzięcia efektywnie realizowane przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

W XIX edycji konkursu Rada Programowa wyłoniła 13 laureatów w 3 kategoriach: indywidualnej, rodzinnej i inicjatyw społecznych oraz wyróżniono 4 podmioty w 2 kategoriach: indywidualnej oraz inicjatyw społecznych. 

Z Lubelszczyzny nagrody otrzymały dwie osoby. II miejsce w kategorii indywidualnej zdobyła Pani Anna Rymkiewicz  - firma „Kresowe Pierniki”. Działalność firmy „Kresowe Pierniki” oparta jest na wypieku i ręcznej dekoracji pierników z wykorzystaniem produktów pozyskanych z własnego gospodarstwa i od okolicznych rolników. Zdolności manualne i plastyczne właścicielki firmy tworzą niepowtarzalne „piernikowe dzieła sztuki”. Produkty przygotowane są z największą starannością i przy zachowaniu wysokich standardów żywieniowych. Oryginalne zdobienia wykonane są ręcznie, nawiązują do tradycji i wzornictwa Polesia. Jest to sukces talentu i pomysłu na własną działalność gospodarczą.

Wyróżnienie w kategorii inicjatywy społeczne otrzymał Ksiądz Zbigniew Nikoniuk z Parafii Katolickiej Obrządku Bizantyjsko-Słowiańskiego pw. Św. Nikity w Kostomłotach. Przedsięwzięcie zgłoszone do konkursu przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli polegało na przebudowie budynku gospodarczego na budynek socjalny bazy campingowej nazwany „Stanica Jedności”. Budynek gospodarczy został przebudowany, wykończony i wyposażony tak, że dziś stanowi pełne zaplecze dla podążających szlakiem rowerowym Green Velo, zarówno amatorów noclegu w namiocie namiotów, jak i noclegu pod dachem, w bardzo dobrym standardzie. Nowy obiekt dysponuje nowoczesnym zapleczem sanitarnym, dużą stołówką, kuchnią oraz „hotelikiem dla rowerów".

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wystąpiła Pani Barbara Fedyszak-Radziejowska – doradca Prezydenta ds. Wsi i Rolnictwa i wręczyła nagrodzonym imienne listy gratulacyjne. W liście Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyraził uznanie „za dokonania sprzyjające rozwojowi i modernizacji obszarów wiejskich”.  Życzył laureatom  „by prestiżowy laur był zachętą do kolejnych udanych przedsięwzięć." 

List gratulacyjny oraz nagrodę przesłał laureatom także Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego.

Pan Wiesław Orzędowski – Dyrektor LODR w Końskowoli osobiście gratulował nagrodzonym wręczając dyplomy uznania i okolicznościowe statuetki.

Krystyna Laskowska

Marzena Kędzierska - Wojtas