„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniach 12-13 września Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska zorganizował konferencję na temat „Ekologiczna uprawa owoców miękkich – truskawka”, Została ona zrealizowana we współpracy z Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydarzenie wpisywało się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Konferencja miała na celu upowszechnienie wiedzy dotyczącej uprawy truskawki w systemie ekologicznym, oraz wymianę doświadczeń i innowacyjnych rozwiązań pomiędzy ekspertami i uczestnikami. Pierwszy dzień konferencji miał miejsce w hotelu „Polesie” w Białce i obejmował wykłady dotyczące zasad działania „Współpraca” i tworzenia grup operacyjnych w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich, które omawiali specjaliści LODR w Końskowoli Małgorzata Seroka oraz Marek Siuciak. Informacje na temat sieci europejskich gospodarstw demonstracyjnych NEFERTITI przedstawiła Barbara Sazońska z CRD w Brwinowie Oddział w Radomiu, natomiast tajniki uprawy i nawożenia truskawek zdradził prof. dr hab. Zbigniew Jarosz z UP w Lublinie.

Drugi dzień konferencji obejmował wizyty studyjne w dwóch gospodarstwach. Pierwszym miejscem było ekologiczne gospodarstwo Państwa Barbary i Piotra Banasiów, położone w miejscowości Cegielnia, w gminie Ostrówek, w powiecie lubartowskim. W gospodarstwie prowadzona jest uprawa truskawek odmiany Vibrant na obszarze 4,58 ha. Na plantacji przeprowadzony został pokaz pracy opielacza rzędowego Solan. Gospodarstwo zajęło w 2017 roku I miejsce w ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w kategorii „Ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Drugie gospodarstwo Państwa Maruszewskich położone w miejscowości Nowomichowska w gminie Baranów, w powiecie puławskim zajmuje się uprawą truskawki w gruncie (5 ha), oraz pod osłonami w tunelach (1 ha). Uczestnicy wyjazdu mogli zapoznać się z techniką uprawy truskawek w tunelach, oraz zobaczyć w jaki sposób przeprowadzane są zabiegi pielęgnacyjne na plantacji w gruncie- z użyciem glebogryzarki rzędowej, oraz pielnika hydraulicznego Zuza. W gospodarstwie można było zapoznać się także z formami dystrybucji truskawek oraz metodami promocji jakie są prowadzone przez właścicieli.

Uczestnicy mogli ocenić różnorodne technologie uprawy i utrzymywania plantacji, przygotowania stanowiska, doboru odmian, prowadzenia zabiegów i ochrony. Wyjazd umożliwił wymianę cennych uwag i wiadomości, nawiązanie kontaktów. Połączenie szkolenia teoretycznego z przekazaniem praktycznej wiedzy z gospodarstw specjalistycznych zostało bardzo dobrze odebrane. Uczestnicy sugerowali konieczność organizacji większej liczby tego typu szkoleń.