Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, przy współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego realizuje projekt „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje 12 warsztatów ,,Wdrażanie Programu azotanowego”, które odbędą się w terminie 17.09.2019r.-23.01.2020r. Warsztaty mają na celu przedstawienie rolnikom problemu zanieczyszczenia wód, uświadomienie obowiązujących ich przepisów prawnych, wymogów organów kontrolujących, problematyki budowli służących do przechowywania nawozów naturalnych, praktycznych aspektów działań wdrożeniowych (przygotowanie planów nawozowych, bilansowanie azotu w gospodarstwie, obliczanie średniorocznego stanu zwierząt i dużych jednostek przeliczeniowych, obliczanie powierzchni płyty obornikowych i pojemności zbiorników na gnojowice). Szczegóły na temat projektu można znaleźć na stronie www.fdpa.org.pl/azot, na której zamieszczono również materiały szkoleniowe.

Poniżej przedstawiamy harmonogram szkoleń w województwie lubelskim. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt z doradcą odpowiedzialnym za organizację warsztatów w danym powiecie.

Harmonogram warsztatów dla rolników „Wdrażanie programu azotanowego” organizowanych w województwie lubelskim